КОНТАКТИ

Област:
Плевен

Град:
Плевен

Пощенски код:
5800

Адрес:
пл.Възраждане 1 стая 333

Мобилен телефон:

Телефон:
0889960554, 0889960554

Ел.поща:
s.iliev@mibg-bg.com

Интернет страница:
http://mibo-bg.com
http://mibo.ngobg.info

Факс:

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info